• info@studiomazzini.si // gsm: +386 (0)41 799 770 // +386 (0)40 877 855

Obrazovanje

Znanje – ključno oruđe komunikacije


Komunikacija, kao ključni element oblikovanja pozitivnog imidža poduzeća, već dugo ne predstavlja samo uspostavljanje jednosmjernog toka informacija (od pošiljatelja prema primatelju), već ju prvenstveno uspostavljaju kreativna osnova i dizajn. U pravilu se oblikuje pri kontaktu primatelja informacije sa samim poduzećem, odnosno njegovim proizvodima ili osobljem. Upravo osposobljenost osoblja ima ključan utjecaj na način na koji će stranka doživjeti imidž poduzeća, stoga su sa komunikacijskog gledišta, osim dizajna vizualnog identiteta i kvalitete ponude jednako bitni znanje i osposobljenost zaposlenika.


Jedino jamstvo za uspješan, pozitivan imidž poduzeća kod ciljane skupine javnosti je ravnopravan odnos prethodno navedene tri stavke.


S ciljem optimizacije komunikacijskog procesa, zajedno s našim partnerima, omogućavamo različite oblike obrazovanja s pomoću kojih u potpunosti formirate komunikacijski proces prethodno započet strategijom, dizajnom i pozitivnim komuniciranjem imidža.