• info@studiomazzini.si // gsm: +386 (0)41 799 770 // +386 (0)40 877 855

Oblikovanje

Ste zadovoljni s podobo svojega podjetja?

Podoba ali imidž podjetja ali blagovne znamke predstavljata ključen sprožilec nakupne odločitve, vendar ne edinega. Mar res?

Zelo na kratko – kako v resnici nastaja podoba vašega podjetja pri vaših strankah (deležnikih)?


Najpreprostejša razlaga se glasi, da je podoba, ki si jo ustvarjajo stranke (deležniki) o vašem podjetju, njegovih izdelkih in storitvah, sestavljena iz niza asociacij pridobljenih ob stiku neposredno s samim podjetjem ali posredno preko različnih komunikacijskih kanalov in orodij podjetja (spletne predstavitve, prospektov, elementov vizualne identitete oziroma vaše celostne grafične podobe).


Glede na intenzivnost komuniciranja vašega podjetja se ob stiku s podjetjem in njegovimi storitvami, izdelki tako oblikujejo štirje ločeni tipi podob ali imidžev. Ti so: (1) pozitivna, (2) nevtralna, (3) sumljiva in (4) negativna podoba. 

SKLEP: Preplet aktivnega komuniciranja ob kakovostni ponudbi ustvarja pri deležnikih vašega podjetja pozitivno podobo. Nasprotno velja za neaktivne komunikacije, ki ob nekakovostni ponudbi rezultirajo v negativni podobi. Sumljiva podoba je nadalje posledica aktivnega komuniciranja ob slabi ponudbi, nevtralna pa neaktivnega komuniciranja ob kakovostni ponudbi.


Je torej podoba vašega podjetja pozitivna?

Sporočite nam vaše mnenje, preverite naše reference iz tega področja in lahko skupaj prestopimo prvo stopnico oblikovanja nove, pozitivne, podobe vašega podjetja.


Kaj poleg oblikovanja še ponujamo?

»Oblikovanje je preveč pomembno, da bi ga prepustili samo oblikovalcem?« (Raymond Loewy)

V okviru našega podjetja ali z našimi pogodbenimi partnerji v podporo različnim projektom trženja in grafičnega oblikovanja izvajamo naslednje aktivnosti:


► kvalitativne ali kvantitativne raziskave,
► izdelava poslovnih in investicijskih načrtov,
► izdelavo programov korporativne identitete,
► oblikovanje in upravljanje blagovnih znamk,
► izobraževanje,
► poslovno svetovanje.


Vse navedene aktivnosti opravljamo prvenstveno v okviru oblikovanja programov korporativne identitete oz. oblikovanja “razširjene CGP”, kot podlago in pomoč pri strateških odločitvah. Na izključno željo naročnika pa omenjene raziskave izpeljemo tudi za projekte, ki niso nujno povezani z ostalimi povezanimi projekti.