• info@studiomazzini.si // gsm: +386 (0)41 799 770 // +386 (0)40 877 855

Izobraževanje

Znanje – ključno orodje komuniciranja


Komunikacija, kot ključni element oblikovanja pozitivne prepoznave (imidža) organizacije, že dolgo ne predstavlja več zgolj ustvarjanja enosmernega toka podajanja informacij od oddajnika k prejemniku, saj se pozitivna prepoznava organizacije ne ustvarja zgolj pri viru, torej pri kreativni zasnovi in oblikovanju. Praviloma se oblikuje šele ob stiku prejemnika z samo organizacijo oziroma njenimi izdelki ali osebjem.


Prav usposobljenost slednjih tako bistveno vpliva na način dojemanja organizacije in njenega imidža, zato sta v komunikacijskem prepletu poleg kakovostne zasnove (oblikovanja) sporočila ter komunikacijskih materialov organizacije pomembna tudi znanje in usposobljenost zaposlenih.


Edino jamstvo za uspešno prepoznavo organizacije pri ciljnih javnostih tako predpostavlja celosten dvig vseh segmentov pojavljanja organizacije pri ciljnih javnostih.


S ciljem optimizacije komunikacijskega procesa skupaj z našimi partnerji omogočamo različne oblike izobraževanja s pomočjo katerih celostno zaključujemo komunikacijski proces začet s strategijami, kreativnimi zasnovami, komuniciranjem in izobraževanjem.

Kako ustvariti dobro znamko ali preoblikovati staro?

Gospodarska zbornica Slovenije, sreda, 29. 03. 2017

Več o seminarju >>
16195383_1318353668210842_7976576257907439882_n

Najprej je ideja….

Robert De Niro v vlogi mafijca zaupa svojemu psihiatru: ˝pametna misel bi bila osamljena v moji glavi….˝  Tudi odlična ideja lahko osamljena zbledi, če ne ustvarimo poti za uresničitev. 

Zdi se, da so okrog nas posamezniki, ki se jim je s preprosto idejo ˝posrečil˝ odličen rezultat. Pot od rojstva ideje do poslovnega uspeha je danes kratka. A poslovna sreča nas ne obišče, če nismo pripravljeni. Učinkovita predstavitev ideje nam omogoči skok čez prvo oviro. Ko zgradimo prepričljivo zgodbo o izdelku, storitvi, podjetju ali osebi, smo ustvarili znamko, če jo oblečemo tako, da je privlačna za oko in izraža naše vrednote in značaj, je vizualna identiteta tista, ki bo zapeljivo komunicirala s svetom.

Tako ustvarimo pot od ideje do rezultata. Sreča je le dodana vrednost.


Slika modela strukture predavanja:

gzs-predavanje-faze-nov-2

UČINKOVIT NASTOP IN PREDSTAVITEV POSLOVNE IDEJE

Mag. Aleksandra Zupančič, Šola retorike Zupančič & Zupančič d.o.o.

 

Na seminarju boste dobili odgovore na naslednja vprašanja:

 1. Kako spoznati uporabnost učinkovite komunikacije pri vsakdanjem poslovnem komuniciranju?
 2. Kako učinkovito predstaviti  podjetje, storitev, sebe?
 3. Kako uskladiti obnašanje in govorjenje, nastop in vsebino?
 4. Kako prepoznati in oceniti želje in razpoloženje poslušalcev, sogovornikov?
 5. Kako z nastopom zgraditi svojo strokovno verodostojnost?
 6. Kaj jeveščina jedrnitve (v kratkem času povedati vsebinsko bistvo)?

 

Moč govorjene besede je orožje, s katero zgradimo verodostojnost. Besede prodajo polovico, drugo polovico govorec, ki jih izreka. Če vemo, pa ne znamo povedati, ne vemo! Če nas ne razumejo, je razumljivo, da naših storitev in izdelkov nihče ne kupuje. Iz lepih misli narediti močne besede je veščina, veščina poslovnega prepričevanja pa dodana vrednost blagovni znamki. Kdor se dobro odreže z besedami, si reže dišeči kruh. Poslovno življenje je boj, kjer zmeraj zmaga boljši govorec- izvajalec poslovne predstavitve, povezovalec, trden pogajalec. ˝Cagav fant nikoli ne bo s podpisano pogodbo spal!

 

Ana Aleksandra Zupančič, je vodilna predavateljica Šole retorike Z&Z. Izurjena in tankočutna svetovalka pri vsakršnih težavah pri govorjenju in nastopanju. Je nepogrešljiva svetovalka mnogim gospodarstvenikom in vidnim javnim osebam pri njihovih javnih govornih nastopih. Njihovih imen ne izda javnosti, vendar nerazložljivi napredek in razvoj učencev izdajata njeno delo iz ozadja. Na svojih delavnicah s svojstvenimi vajami in metodami izvabi iz udeležencev največ, kar premorejo. Je velika izganjalka treme, ki svoje tečajnike običajno preseneti s strokovnostjo in očara s spontanostjo. V življenju se je preizkušala za radijskim mikrofonom, sprehodila čez odre, svoje poslanstvo pa našla v kot učiteljica in zgled v Šoli retorike Z&Z.


ZASNOVA IN RAZVOJ USPEŠNE ZNAMKE: IZDELKA PODJETJA IN OSEBE

Dr. Mihael Kline, Kline&partner d.o.o.


Na seminarju boste dobili odgovore na naslednja vprašanja:

 1. Kje je ključ do uspeha – na primerih uspešnih in neuspešnih tujih in domačih znamk?
 2. Kako razviti uspešno korporacijsko in osebno znamko?
 3. Zakaj je korporacijska znamka rezervoar ugleda podjetja?
 4. Zakaj je osebna znamka garant izpolnjevanja danih obljub?
 5. Kaj je neotipljivo premoženje znamke?
 6. Kako poteka ustvarjanje smiselnih podob v glavah ciljnih strank/potrošnikov?

Komuniciranje je življenjski sok vseh vrst podjetij. Od malih do velikih od lokalnih do globalnih. Komuniciranje namreč predstavlja sredstvo povezovanja saj deluje kot lepilo. Preko katerega lahko dostopajo  do ključnih virov, nujno potrebnih za njihovo delovanje. S pomočjo komuniciranja si podjetja  zagotovijo primarne vire kot so kapital, delavce in surovine. Te nato pretvorijo v sekundarne, neotipljive vire kot sta legitimnost in ugled. Takšne vire si zagotovijo na dva načina. Najprej  z neposrednim komuniciranjem med kupci in ponudniki, s pogajanji o pogojih in ceni. Nato še posredno z ustvarjanjem premoženja korporacijske znamke in rezervoarja ugleda. Oboje skupaj jim omogoči najprej obstoj in nato še uspešno delovanje na trgu.

Mihael Kline, doktor psiholoških ved, je svojo študijsko, predavateljsko in svetovalno pot zapeljal med organizacijsko psihologijo, menedžmentom, psihologijo potrošnikov, marketingom, komunikologijo, ekonomsko psihologijo in ekonomijo. Na začetku na Filozofske fakulteti, zadnjih dvajset let pa na Fakulteti za družbene vede. Poleg akademskega dela je ves čas aktiven raziskovalec v agenciji Kline&Partner in svetovalec slovenskim podjetjem in organizacijam na širšem področju trženja. V zadnjem obdobju proučuje predvsem osredotočenost na marketing in znamko v organizacijah vseh vrst ter z upravljanjem in vrednotenjem njihovega neotipljivega kapitala. Slednjega predvsem v obliki ugleda, premoženja in vrednosti vseh vrst znamk, od izdelčnih, storitvenih, korporacijskih, destinacijskih do osebnih.OBLIKOVANJE LOGOTIPA IN PREPOZNAVNE VIZUALNE IDENTITETE

Mag. Matjaž Mazzini, Studio Mazzini d.o.o.

 

Na seminarju boste dobili odgovore na naslednja vprašanja:

 1. Kateri so osnovni elementi vizualne identitete?
 2. Kako je z oblikovanjem vizualnih identitet v Sloveniji - na primeri dobrih in slabih praks?
 3. Kako pristopiti k oblikovanju logotipa?
 4. Kako poteka razvoj vizualne identitete vs. fenomen čarobne paličice?
 5. Kako upravljati identiteto in posredno podobo ?
 6. Kakšna je vloga vizualne identitete v komunikacijskem procesu in trendi?

Pomembnost oblikovanja logotipov in vizualnih identitet se v poplavi sodobnih komunikacijskih prijemov, digitalnih medijev in socialnih omrežji, navidezno morda resnično zmanjšuje. Vendarle, prepoznaven in kakovostno oblikovan grafični znak in močan simbol, zaradi svoje univerzalnosti ostajata najmočnejša in posledično tudi najcenejša elementa sporočanja. Zato -izkoristite ju v največji možni meri in si tudi z njuno pomočjo izboljšajte poslovne rezultate.


Matjaž Mazzini, diplomirani oblikovalec vizualnih komunikacij, je strast do oblikovanja vizualnih identitet pripoznal v drugi polovici 90-ih let prejšnjega stoletja za časa kombiniranega magistrskega študija na Akademiji za Likovno umetnost in oblikovanje ter na Fakulteti za družbene vede, ko poleg intenzivnega študija, objavlja tudi različne prispevke na temo celostnih grafičnih podob v reviji Podjetnik in Glasu gospodarstva. V tem času med drugimi projekti začne nastajati tudi redizajn logotipa ter vizualne identitete podjetja in tržne znamke Alpina d.d., ki  mu potem v naslednji petnajstih letih sledi še veliko število vizualnih identitet za velika, srednja in mala podjetja. Verjetno največji kapital predstavlja bogastvo izkušenj z realnostjo oblikovanja za mala in srednja podjetja v Sloveniji, ki tudi v oblikovanju prepoznavajo tržno priložnost za poslovni uspeh in razlikovanje od konkurenčnih podjetij.