Simplygood

Godina 2008 – 2022

SG Guzelj, d.o.o.

Preduzeće SG Guzelj d.o.o. odlučila da obnovi svoj vizuelni identitet u periodu najvećeg privrednog rasta, 2008. godine. Na osnovu analize različitih aspekata poslovanja kompanije i strateških marketinških preporuka, kompanija je odlučila da osnuje sopstveni brend i preimenuje ga iz SG Guzelj d.o.o. u „Simpligood – okrepi, osveži, ojačaj“. Novi vizuelni identitet podrazumevao je, pored izrade novog simbola „SG“, logotipa, određivanje osnovnih boja, tipografskog stila, kao i izradu raznovrsnog štampanog i promotivnog materijala.

Naglim rastom poslovnog uspeha i širenjem poslovanja, kompanija je za sedam godina prerasla osnovna polazišta vizuelnog identiteta, pa je 2015. godine nadograđena promenama koje su se proteklih godina pokazale kao neophodne. Paleta boja od tri osnovne boje (narandžasta, zelena, ljubičasta) zamenjena je crveno-zlatnom kombinacijom sa određenim prepoznatljivim konstantama. Istovremeno, promenile su se i slike veb stranice i voznog parka, kao centralnih alata komunikacije kompanije.