Polycom

Godina 2014 –

Polycom, d.o.o.

Uprava Policom Škofja Loka, d.o.o. doneo odluku 2014. da transformiše vizuelni identitet kompanije. Predlog naše kompanije za tipografsko-dizajnersku nadogradnju u pravcu umetnički dorađene grafičke forme pobedio je na tenderu za interno projektovanje.

U prvoj fazi projekat je obuhvatao transformaciju osnovnih elemenata CGP-a, logotipa, znaka, određivanje novog tipografskog stila i boja, a tokom realizacije se razvio u kompletnu renoviranje vizuelni identitet kompanije, uključujući veb stranicu i štampani materijal, knjige, prezentacije i drugo.