Alpina

Godina 2003 – 2004

Alpina, d.o.o.

Projekat redizajna Alpina logotipa je, pored redizajna samog znaka, uzimajući u obzir pravna i formalna ograničenja registracije međunarodnog žiga, repozicioniranje krovnog brenda Alpina i njegovih podbrendova, određivanje strateških polaznih tačaka i koncepti renoviranja, i kreiranje vizuelnog identiteta brenda u segmentu sporta i mode. Projekat je realizovan u saradnji sa agencijom Kline&Kline i Alpine partnerima iz Evrope i SAD.

Projekat je završen 2004.