Simplygood

Leto 2008 – 2022

SG Guzelj, d.o.o.

Podjetje SG Guzelj d.o.o. se je za prenovo vizualne identitete odločilo v obdobje največje gospodarske rasti, leta 2008. Na podlagi analize različnih aspektov poslovanja podjetja ter izdelanih strateških priporočil trženja se je podjetje odločilo vzpostaviti lastno blagovno znamko ter jo preimenovati iz SG Guzelj d.o.o v “Simplygood – poživi, osveži, okrepi”. Nova vizualna identiteta je vključevala poleg izdelave novega simbola “SG”, logotipa, določitve osnovnih barv, tipografskega sloga tudi izdelavo različnih tiskanih in promocijskih materialov.

S hitro rastjo poslovnih uspehov in širitvijo poslovanja je podjetje v sedmih letih preraslo osnovna izhodišča vizualne identitete zato se je le-ta v letu 2015 nadgradila z spremembami, ki so se v minulih letih pokazale za potrebne. Barvno paleto treh nosilnih barv (oranžne, zelene, viole) je zamenjala rdečo-zlata kombinacija z določenimi prepoznavnimi stalnicami. Sočasno s tem se je spremenila tudi spletna stran ter poslikave voznega parka, kot osrednjih orodij komunikacij podjetja.