• info@studiomazzini.si // gsm: +386 (0)41 799 770 // +386 (0)40 877 855

Katalozi

Klijenti:
Alpina Žiri d.d., LTO Blegoš Škofja Loka, LTO Bovec, Agencija Renee d.o.o., Mizarstvo Judež d.o.o., Polycom Škofja Loka d.o.o., Givo d.o.o.


Dizajn & DTP:
Matjaž Mazzini, Renata Burnik, Barbara Goršič, Sanja Pilipovič, Andrej Humar, Rajko Vidrih, Uroš Duh, Dejan Belčevski


Godina:

1999. – 2016.


Katalozi i prospekti


Produkcija kataloga je od samih začetaka poduzeća jedna od centralnih djelatnosti. Početci dizajna kataloga vezani su za Alpinine kataloge i izradu zahtjevnih i vremenski opsežnih cca. 100 stranih produkata tiskanih u šest jezika.


U zadnjim godinama se dizajnirao veći broj turističkih prospekata za LTO Blegoš, LTO Bovec te Agenciju Renee.