• info@studiomazzini.si // gsm: +386 (0)41 799 770 // +386 (0)40 877 855

Poslovni darovi

Klijent:
MORS


Koncept:
Tanja Rojc, Matjaž Mazzini


Godina:

2012.


Za naručitelja je napravljena paleta protokolarnih darova za različite namjene te nivoe darivanja.