Poslovni načrt kot koristen test pred vstopom na trg

Pogosto se zgodi, da podjetnik vstopi na trg, še preden natančno premisli, kdo so njegovi bodoči kupci in konkurenti. Poslovni načrt zato predstavlja pomembno varovalko, ki podjetnika takorekoč prisili, da odgovori na zgornja vprašanja. Bolje, da se to zgodi prej kot kasneje, saj se napake lažje popravljajo na papirju kot neposredno na trgu.

Druga napaka, ki jo lahko stori podjetnik, je ta, da ne naredi vsaj osnovne kalkulacije prihodkov in odhodkov svojega bodočega poslovanja. Že enostaven izračun v Excelu nam lahko pokaže, ali bo podjetnik pokrival stroške in ustvarjal dobiček tekom naslednjih mesecev in let, ali pa se bodo pri določenih mesecih pojavile težave. Kot je nekoč rekel nek bodoči podjetnik: “Če se že v Excelu ne izide, se potem pa sploh ne bo.”

Pri tem pa niso pomembni zgolj prihodki in odhodki, ampak tudi denarni tok. Le-ta nam pove, ali bo podjetnik imel dovolj denarja za pokrivanje tekočih stroškov ali ne. Prihodki se od denarnega toka razlikujejo namreč v tem, da so zabeleženi takrat, ko je račun izdan, ne pa tudi še plačan.  Tekoče stroške pa lahko pokrivamo zgolj s prihodki, ki so že plačani. Prav zaradi tega je načrtovanje denarnega toka podjetnika tako pomembno.

Enostaven načrt prihodkov in odhodkov ter tudi denarnega toka si lahko naredite sami, če obvladate vsaj osnovni nivo Excela. Lahko pa uporabite tudi katerega od brezplačnih programov. Primer programa, ki poleg načrta prihodkov in odhodkov ter drugih finančnih kazalnikov upošteva tudi načrt  denarnih tokov, lahko najdete na straneh Slovenskega podjetniškega sklada:

Pripomoček za pripravo poslovnega načrta