Polycom

Leto 2014 –

Polycom, d.o.o.

Vodstvo podjetja Polycom Škofja Loka, d.o.o. je leta 2014 sprejelo odločitev o preoblikovanje vizualne identitete podjetja. Na internem razpisu za oblikovanje je zmagal predlog našega podjetja v predlogom tipografske in oblikovne nadgradnje v smeri likovno izčiščene grafične forme. 

Projekt je v prvi fazi vključeval preoblikovanje osnovnih elementov CGP, logotipa, znaka, določitev novega tipografskega stila in barv, ter se je v toku izvajanja razvil v celostno prenovo vizualne identitete podjetja, vključno z spletno stranjo ter tiskanimi materiali, knjigami, prezentacijami in drugim.