Evropsko šahovsko
prvenstvo

Leto 2021 – 2022

European Team Chess Championship

European Individual Chess Championship