Alpina

Leto 2003 – 2004

Alpina, d.o.o.

Projekt preoblikovanja logotipa Alpina je vključeval poleg preoblikovanja samega znaka ob upoštevanju pravno-formalnih omejitev mednarodne registracije znamke, tudi repozicioniranje krovne blagovne znamke Alpina ter njenih podznamk, določitev strateških izhodišč ter konceptov prenove in oblikovanje vizualne identitete blagovne znamke na športnem in modnem segmentu. Projekt je potekal v sodelovanju z agencijo Kline&Kline ter partnerji Alpine iz Evrope in ZDA.

Projekt je bil s prenovo osnovnih elementov zaključen leta 2004.