80 let od umika okupatorja iz Žirov

Leto 2023

Naročnik Muzej Žiri, d.o.o.